Livsmedelsbutiker

Det finns få platser där det rör sig fler människor än i en livsmedelsbutik. Butikerna är oftast utformade för att ”leda” kunden genom de olika gångarna för att exponera så mycket butiksyta som möjligt. I dessa gångar placeras normalt kampanjprodukter som handlarna vill öka försäljningen på. En skärm i anslutning till dessa ”kampanjtorg” ökar försäljningen markant och ger goda förhandlingsmöjligheter med leverantörerna. Man kan samtidigt informera om sin charkavdelning, fiskavdelning, medlemslösningar och kortlösningar.
Visar du inspirerande filmer och recept så bidrar det i sig till merförsäljning. Våra digitala lösningar gör det enkelt för kunderna att hålla erbjudande uppdaterande och levande.

Copyright DMD Sweden AB 2024 © All rights Reserved.