1. ALLMÄN INFORMATION
Vi tar mycket allvarligt på personuppgifter och vi följer den gällande
lagstiftningen. Den nedanstående förklaringen innehåller information
om den typ av personuppgifter som samlas in på vår webbplats, syftet
med användningen och i vilken utsträckning uppgifterna har gjorts
tillgängliga för tredje part.

2. ANSVARIG FÖR BEHANDLINGEN AV UPPGIFTERNA
Den här Integritetspolicyn gäller för uppgifter som behandlas DMD
Sweden AB
Åsboholmsgatan 6, 504 51 Borås tel: 0046 33 (nedan kallad: ”DMD”
eller ”vi”), nåbar via info@dmdsweden.se

3. DATASKYDDSOMBUD
Du kan skicka dina dataskyddsfrågor till info@dmdsweden.se eller
direkt till DMD Sweden AB, Åsboholmsgatan 6, 504 51 Borås, Sverige.

4. BEHANDLING AV UPPGIFTER VID BESÖK PÅ VÅR
WEBBPLATS
När du besöker vår webbplats, skickas det automatiskt information till
oss via den webbläsare som du använder, detta för att möjliggöra
strukturen på vår webbplats. Den tillhandahållna informationen
inkluderar IP-adressen till den begärande Internet-kompatibla enheten,
datan och tiden för begäran samt webbläsarinformationen. Den här
informationen lagras temporärt i en så kallad loggfil och raderas sedan
automatiskt efter maximalt 9 veckor. Den insamlade datan tillåter inte
några direkta slutsatser om din identitet.
Den rättsliga grunden för behandlingen av IP-adressen är artikel 6.1 f) i
General Data Protection Regulation (GDPR). Syftet med att behandla
datan är att säkerställa ett smidigt upprättande av anslutningar och
systemsäkerhet. Vårt berättigade intresse ligger i säkerheten hos dina
uppgifter, upptäckande och försvar av attackförsök, statistisk
utvärdering samt optimering och tillhandahållande av våra onlinetjänster.
Dessutom använder vi kakor och analystjänster, när du besöker vår
webbplats. Se punkt 7 och 8 för fler detaljer.

5. REGISTRERING AV NY KUND OCH EFTERFÖLJANDE
AFFÄRSRELATION
När du registreras som en ny kund, behandlar vi dina överförda
uppgifter i enlighet med artikel 6.1 b) eller f i GDPR i syfte att
genomföra åtgärder inför ett avtal. Vid kreditköp, leasingavtal eller
hyravtal beställer vi en kreditrapport om dig från Svea Bank eller
Wasakredit. Vi behandlar informationen om kreditvärdigheten i enlighet
med artikel 6.1 f) i GDPR på grundval av ett berättigat intresse av en
stabil affärsrelation.
Under affärsrelationen behandlar vi dina uppgifter i enlighet med artikel
6.1 a) i GDPR, om du har gett tillåtelse att använda dina uppgifter för
exempelvis vissa marknadsföringskampanjer eller
marknadsföringsstimulanser.
Dessutom behandlar vi dina överförda uppgifter i enlighet med artikel
6.1 b) i GDPR för att genomföra åtgärder inför ett avtal, exempelvis
erbjudanden, eller för implementering av sälj- eller leasingavtal.

6. EVENEMANG
Registrerar du dig för att delta i evenemang, säljtävling, konferenser
eller liknande DMD-event, kommer dina personuppgifter att samlas in i
avsikt att kunna planera, implementera och fakturera dessa
erbjudanden.
Den rättsliga grunden för behandlingen av dina uppgifter här är artikel
6.1 b) i GDPR. Exempelvis är behandling nödvändig inför skapandet av
ett avtal, i vilket den registrerade är en part, eller för implementering
av åtgärder som har vidtagits av den registrerade inför ett avtal.
De kategorier som tar emot dina personuppgifter är DMD Sweden AB
och om nödvändigt anställda på bokningsföretag, hotell och resebyråer.

7. ANVÄNDNING AV COOKIES
Cookies: Vi använder cookies för vissa erbjudanden. Cookies är små
textfiler som lagras på din dator. De möjliggör för oss att identifiera,
om du upprepade gånger besöker webbplatser från samma dator.
Sessioncookies är små textfiler som lagras på din dator endast under
en Internet-session och som behövs för transaktioner. Sessioncookies
används endast för anslutningskontroll och navigering. De gör det
möjligt för dig att surfa på vår webbplats på ett användarvänligt sätt
(exempelvis för att genomföra ett köp, när du är inloggad i våra
butikssystem). Sessionscookies raderas när du stänger webbläsaren.
Vid vissa erbjudanden använder vi beständiga cookies som används för
att känna igen besökare och som lagras på din dator inför framtida
sessioner. Dessa beständiga cookies gäller i 6-24 månader (exempelvis
behövs en beständig cookie för att förhindra att ditt surfbeteende
registreras av de spårningsverktyg som används).
Du kan välja att ställa in din webbläsare, så att dessa cookies inte
lagras alls, eller så att de raderas i slutet av din Internet-session. Men
tänk då på att du i så fall kanske inte kan använda alla funktionerna i
online-tjänsten.
Du kan även när som helst hantera användningen av cookies i DMD:s
verktyg för hantering av samtycke (se punkt 8). Där kan du när som
helst ändra ditt beslut och därför bevilja eller återkalla ett samtycke.
För det syftet kan du se inställningsalternativen

8. USERCENTRICS PLATTFORM FÖR HANTERING AV
SAMTYCKE
Vi använder Usercentrics plattform för hantering av samtycke från
Usercentrics GmbH, Rosental 4, D-80331 München, Tyskland.
Usercentrics samlar in loggfilsdata och uppgifter om samtycke genom
att använda JavaScript. Den här JavaScripten gör det möjligt för oss att
informera användaren om dennes samtycke till vissa cookies och andra
teknologier på vår webbplats och att erhålla, hantera och dokumentera
dem.
Den rättsliga grunden för behandling av uppgifterna är artikel 6.1 c) i
GDPR. Målet är att känna till användarnas preferenser och att agera
utifrån dem.
Uppgifterna raderas direkt, när de inte längre behövs för vår loggning.
Livslängd för cookien är 60 dagar. Uppgifterna om samtycke måste
lagras i minst 3 år för att uppfylla kraven i ansvarsskyldigheten i
enlighet med artikel 5.2 i GDPR.
Du kan när som helst permanent hindra utförandet av JavaScript
genom att göra lämpliga inställningar i din webbläsare, vilket även
skulle hindra Usercentrics från att utföra sin JavaScript.

9. GOOGLE TAG MANAGER
Google Tag Manager används på webbplatsen. Den här tjänsten tillåter
webbplatstaggar att hanteras via ett gränssnitt. Googles Tag Manager
implementerar enbart taggar. Det innebär att inga cookies används och
att inga personuppgifter samlas in. Google Tag Manager aktiverar andra
taggar som i sin tur kan samla in uppgifter. Men Google Tag Manager
kommer inte åt de uppgifterna. Har en inaktivering gjorts på domänen
eller på cookienivån, kommer den att gälla för alla spårningstaggar, om
de är implementerade med Google Tag Manager.

10. NYHETSBREV
På vår webbplats ges användarna möjlighet att prenumerera på vårt
nyhetsbrev. Enligt artikel 6.1 a) i GDPR behandlar vi dina uppgifter på
grundval av ett beviljat samtycke.
DMD använder ELAINE från Artegic AG för att skicka nyhetsbrevet. DMD
informerar sina kunder och affärspartner med jämna intervaller genom
ett nyhetsbrev (om möjligt individuellt) med information om produkter,
kampanjer, tävlingar och nyheter. Emellanåt använder vi tjänsten även
för undersökningar för att öka kundnöjdheten. Nyhetsbrevet från vårt
företag kan tas emot av den berörda personen, (1) endast om denne
har en fungerande e-postadress (2) och om denne registrerar sig för att
få nyhetsbrevet. Ett bekräftelsemeddelande kommer att skickas till den
e-postadress som registrerades första gången av en berörd person
genom att använda den dubbla opt-in-proceduren för att skicka
nyhetsbrev. Det här bekräftelsemeddelandet är avsett för kontroll av
om ägaren till e-postadressen har godkänt mottagandet av
nyhetsbrevet som registrerad.
Vid registreringen av nyhetsbrevet sparar vi även den av Internetleverantören tilldelade IP-adressen för det datorsystem som används av
den berörda personen vid tidpunkten för registreringen, liksom datumet
och tidpunkten för registreringen. Insamlingen av de här uppgifterna är
nödvändig för att kunna spåra ett (eventuellt) missbruk av en
registrerads e-postadress vid ett senare datum och därför är avsett för
att ge ett rättsligt skydd åt den person som är ansvarig för
behandlingen.
De personuppgifter som samlas in under registreringen för
nyhetsbrevet används endast för att skicka vårt nyhetsbrev. Dessutom
skulle prenumeranter på nyhetsbrevet kunna informeras via e-post, om
det är nödvändigt för hanteringen av nyhetsbrevstjänsten eller
registreringen. Det kan vara fallet, om det finns ändringar i
erbjudandet av nyhetsbrevet, eller om det finns ändringar i de tekniska
förhållandena. De personuppgifter som samlas in om
nyhetsbrevstjänstens omfattning kommer inte att lämnas vidare till
tredje part. Prenumerationen på vårt nyhetsbrev kan när som helst
avbrytas av den berörda personen. Samtycket till lagring av de
personuppgifter, som den berörda personen har gett oss för sändning
av nyhetsbrevet, kan återkallas när som helst. Det finns en särskild
länk till ett formulär för avprenumerering från alla nyhetsbrev i syfte
att återkalla samtycket. Dessutom är det även möjligt att när som helst
avprenumerera från nyhetsbrevet direkt på den registeransvariges
webbplats eller genom att informera den registeransvarige på något
annat sätt.
Spårning av nyhetsbrev
Nyhetsbrevet innehåller så kallade spårningspixlar. En spårningspixel är
en inbäddad miniatyrgrafik för att möjliggöra registrering och
analysering av loggfiler. Den tillåter en statistisk utvärdering av om
online-marknadsföringskampanjer har lyckats eller misslyckats. Med
hjälp av den inbäddade räknepixeln kan den ansvarige personen se om
och när ett e-postmeddelande öppnades av den berörda personen.
Anpassade länkar kan också användas för att registrera vilka länkar i epostmeddelandet som öppnades av den berörda personen.
Sådana personuppgifter, som samlas in via de spårningspixlar och
länkar som finns i nyhetsbrevet, lagras och utvärderas av den
registeransvarige för att kunna optimera sändningen av nyhetsbreven
och för att kunna anpassa innehållet i framtida nyhetsbrev ännu bättre
efter den registrerades intressen. De här personuppgifterna lämnas inte
vidare till tredje part. Registrerade har rätt att när som helst återkalla
det samtycke som har getts i det här avseendet. Det är samma sak
som att avprenumerera från nyhetsbrevet.
ELAINE kommer att användas på grundval av våra berättigade intressen
i enlighet med artikel 6.1 f) i GDPR och ett behandlingsavtal enligt
artikel 28.3 i GDPR.
ELAINE kan använda mottagarens uppgifter i pseudonym form,
exempelvis utan koppling till en användare, för optimering eller för
förbättring av sina egna tjänster, exempelvis för teknisk optimering av
sändningen och presentation av nyhetsbreven eller för statistiska
ändamål. Dessutom använder inte ELAINE uppgifterna om mottagarna
av våra nyhetsbrev för att skriva till mottagarna eller för att lämna
uppgifterna vidare till tredje part.

11. GOOGLES WEBBTECKENSNITT
Googles webbteckensnitt används för att förbättra den visuella
presentationen av skiftande information på vår webbplats.
Webbteckensnittet överförs till webbläsarens cache-minne, när sidan
anropas för att användas under sessionen. Stöder inte webbläsaren
Googles webbteckensnitt eller hindrar en åtkomst, visas texten i ett
standardteckensnitt. Det ställs inte in några cookies för besökaren på
webbplatsen, när sidan anropas. Uppgifter som överförs i samband med
att sidan visas skickas till resursspecifika domäner, såsom
fonts.googleapis.com eller fonts.gstatic.com. De är inte associerade
med uppgifter som kan samlas in eller användas i samband med den
parallella användningen av verifierade Google-tjänster, exempelvis
Gmail. Du kan ställa in din webbläsare på ett sådant sätt, att
teckensnitten inte laddas ned från Googles servrar. På
https://developers.google.com/fonts/faq#Privacy finns det information
om villkoren för dataskydd rörande Googles webbteckensnitt.
På Googles sekretesscentrum finns det allmän information om
dataskydd, se http://www.google.com/intl/de-DE/privacy.

12. YOUTUBE
Vi använder YouTube, som är en tjänst från Google, för att integrera
videofilmer.
De här videofilmerna, som lagras på www.youtube.com, kan spelas upp
direkt från vår webbplats. YouTube använder cookies för att samla in
uppgifter och för att utvärdera statistiska data. YouTube använder
cookies även för att bland annat samla in pålitlig videofilmsstatistik,
förhindra bedrägerier och förbättra användarens upplevelser. Den
information som skapas av cookien om din användning av den här
webbplatsen (inklusive din IP-adress) överförs till och lagras på
YouTube-servrar bland annat i USA. Din IP-adress kan inte tilldelas,
såvida du inte har loggat in på YouTube eller någon annan Googletjänst, innan du besökte webbplatsen, eller såvida du inte är permanent
inloggad. Vill du inte vara inloggad, måste du logga ut från ditt
YouTube-konto och dina andra Google-konton.
YouTube-cookierna förser oss med statistiska data om hämtning av
individuella videofilmer, som är inbäddade på webbplatsen, utan någon
koppling till den individuella användaren. De videofilmer som är
inbäddade på YouTube används i den utsträckning som tillåts av
YouTube och som alla användare måste acceptera. Rapportera direkt till
YouTube, om du ser någon copyright-överträdelse. Vi använder
inbäddade videofilmer från YouTube i ett utökat sekretessläge. Det
innebär att YouTube inte lagrar cookies för en användare som visar en
webbplats, med en inbäddad videospelare från YouTube, utan att klicka
på videofilmen för att starta en uppspelning. Klickar du på videofilmen
från YouTube, kan YouTube lagra cookies på användarens dator. Som
leverantör av sidorna vill vi peka på, att vi inte har kunskap om
innehållet i den överförda datan eller om användningen av de här
uppgifterna via YouTube. Se
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy och
https://support.google.com/youtube/answer/171780?hl=de för mer
information om YouTubes officiella integritetspolicy.

13. LAGRINGSTID GÄLLANDE PERSONUPPGIFTER
Vi lagrar personuppgifter under den respektive lagstadgade
lagringstiden eller så länge som syftet med samlingen uppfylls. När
lagringstiden har gått ut, raderas datan enligt rutinerna, utom om det
är nödvändigt för att initiera eller uppfylla ett avtal. Raderas inte
användarens uppgifter, på grund av att de behövs för andra och lagligt
tillåtna syften, begränsas behandlingen av dem så mycket som möjligt.
Följaktligen kommer uppgifterna att blockeras, där det är möjligt och
de kommer inte behandlas för andra syften. Det gäller till exempel
användardata som måste behållas av kommersiella anledningar eller på
grund av skattelagstiftningen.

14. KONTAKTFORMULÄR OCH KONTAKT
Vi erbjuder dig en möjlighet att kontakta oss via kontaktformulär,
telefon, e-post eller sociala media. De uppgifter som överförs på det
här sättet behandlas utifrån syftet att behandla kontaktförfrågan till
den ansvarige personen, baserad på artikel 6.1 b) i GDPR för avtal och
åtgärder som har vidtagits inför ett avtal, exempelvis erbjudanden och
på artikel 6.1 f) för andra förfrågningar. Dina uppgifter kan komma att
lagras och behandlas i vårt kundvårdssystem.

15. AUTOMATISERAT BESLUT
Vi använder automatiserade beslut, när sändningarna och
personuppgifterna matchas mot exportkontrollerna och
sanktionslistorna från den Europeiska unionen och andra länder,
varifrån exporter kan göras. Beroende på resultatet av den här
granskningen måste vi kanske vidta lämpliga åtgärder under de
exportkontrollregler som har ålagts av den Europeiska unionen och
andra länder, varifrån exporter kan göras. Den rättsliga grunden för
behandlingen av uppgifterna är artikel 6.1 c) i GDPR. Jämförelsen
säkerställer överensstämmelse med tillämplig exportlagstiftning.

16. SÄKERHETSINFORMATION
Genom att vidta alla tekniska och organisatoriska åtgärder gör vi allt vi
kan för att behandla dina personuppgifter på ett sådant sätt, att
reglerna i dataskyddslagarna följs och att uppgifterna skyddas.

17. ÄNDRING AV INTEGRITETSPOLICYN
DMD förbehåller sig rätten att när som helst ändra den här
integritetspolicyn i enlighet med de tillämpliga dataskyddsreglerna och
andra lagstadgade bestämmelser.
18. VAR KOMMER MINA UPPGIFTER ATT BEHANDLAS?
Dina uppgifter kommer att behandlas inom EU och inom EES. I den
utsträckning som lagen tillåter sker databehandling även i
ickeeuropeiska länder.

19. ÖVERFÖRING AV DATA TILL TREDJE PART
Vi lämnar data vidare till tredje part, om det är nödvändigt för
uppfyllandet av avtalet och/eller om vi säger det uttryckligen i den här
dataskyddsförklaringen och/eller om vi är juridiskt skyldiga och/eller
om vi är berättigade att göra det i individuella fall.
Baserat på det berättigade intresset i enlighet med artikel 6.1 f) i GDPR
och med artikel 48 i GDPR, kan vi lämna dina uppgifter vidare till
dotterbolag inom DMD Group.

20. RÄTTIGHETER TILL REGISTRERADE PERSONER
Enligt artikel 15 i GDPR har du rätt till information om behandlingen av
dina personuppgifter.
Dessutom har du rätt att använda dig av dina rättigheter till korrektion,
radering och, om det inte går att radera, begränsning av behandlingen
och dataöverförbarheten i enlighet med artiklarna 16-18 och 20 i GDPR.
Kontakta vårt dataskyddsombud, om du önskar använda dig av den här
rättigheten.
Misstänker du att dina personuppgifter inte har behandlats i enlighet
med dataskyddslagarna, vill vi be dig att kontakta vårt
dataskyddsombud.
Dessutom har du rätt att när som helst klaga hos den ansvariga
tillsynsmyndigheten.
Datainspektionen :
Drottninggatan 29, plan 5
Box 8114
104 20 Stockholm, Sverige
Telefon: 08-657 61 00
E-post: datainspektionen@datainspektionen.se
Du har också rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina
personuppgifter i enlighet med artikel 13.2 b) i GDPR.
Personuppgifter som du överför till oss i samband med nyttjandet av
den registrerades rättigheter kommer att lagras av oss i enlighet med
artikel 6.1 f) i GDPR för vårt berättigade intresse. Det berättigade
intresset består i att din begäran kan verifieras.
Enligt villkoren i artikel 21.1 i GDPR går det att motsätta sig
databehandlingen av skäl som uppkommer från den
registrerades specifika situation.
Den ovanstående, allmänna rätten till invändning gäller för alla
de behandlingssyften som beskrivs i den här integritetspolicyn
och som är baserade på artikel 6.1 f) i GDPR. DMD är skyldig att
uppfylla en sådan allmän invändning, endast om du har ett
överordnat intresse som påverkar dina rättigheter och friheter
(exempelvis en möjlig fara för livet eller hälsan)

Copyright DMD Sweden AB 2024 © All rights Reserved.