Digital Signage

Digital Signage, är ett kommunikationsverktyg som mer och mer ersätter de traditionella pappersskyltarna. En stor fördel med digital signage är att du genom ett enkelt knapptryck kan ändra budskapet på skärmen så det anpassas efter miljön och publik. Du kan även schemalägga visningen av budskapen så det anpassas efter tid, plats och målgrupp. Detta är en stor fördel i jämförelse med vanliga tv-skärmar som bland annat använder sig av USB-Teknik eller liknande. Signage skärmar är ljusstarka & 24/7 som kan vara på dygnet runt.

Vår process

Enkla steg att ha DIGITAL SIGNAGE hos dig!

1.Analys

2.Skiss

3.Design & Utveckling

4.Installation

Följ oss!

Våra samarbetspartner