Digitala skärmar för alla tillfällen

Digital Whiteboard & digitala skärmar för företag & skolor

I ett allt mer digitalt samhälle gäller det att företag och skolor hänger med i utvecklingen. Att vara uppkopplad anses idag inte som något val utan en självklarhet. Genom att kommunicera resultat, information, statistik och personalaktiviteter håller du som företagare dina anställda upprättade om företagets framtida mål och visioner.
Användningsområden/Produkter
Digital Whiteboard
Våra digitala 65 tums touchskärmar är byggda för att kunna användas som projektor, skärm eller dator. Alltid uppkopplad
och redo att användas inom några sekunder i konferensrummet. Med touchfunktionen kan du rita/skriva direkt på skärmen även med fingrarna och infoga excel dokument m.m. Ett perfekt verktyg för säljmötet, styrelsemötet och personalutbildning.
Digital Whiteboard för skolor
När framtidens lärare utbildas idag läggs stor vikt på det digitala samhället. Detta innebär att man redan från yngre åldrar anpassar läroplanen så att eleverna är redo för arbetslivet. Med våra digitala 65 tums touchskärmar ersätter man de gamla griffeltavlor/whiteboardtavlorna. Idag finns oerhört mycket material tillgängligt direkt på nätet. Med en digital whiteboard tavla kan lärarna anpassa utbildningen med att visa videor, skriva på tavlan och spara ner en lektion i PDF format som sedan kan skickas till elever och föräldrar. Ett effektivt sätt att anpassa lektionerna efter dagens digitala samhälle.
Säljskärm /Säljtavla
Ett sätt att öka engagemanget på ett säljföretag är att etablera säljskärmar. Här kan man lyfta medarbetarnas prestationer, resultat, årets säljare, månaden säljare och vem bäst håller uppe marginalerna. Att lyfta en medarbetare som gjort det ”lilla extra” är oftast ett uppskattat inslag. Att lyfta olika egenskaper, inte bara säljsiffror bidrar till att fler kan känna sig delaktiga. Alla medarbetar drivs av olika mål och via en interaktiv digital säljskärm kan ni koppla skärmarna direkt till intranätet eller hemsidan. Självklart kan man även bygga upp en template om informationen inte redan finns på hemsidan eller intranätet.

Konferens bokningsskärm
På större företag vill man ofta boka upp konferensrummen för att vara säker på att lokale är tillgänglig när man behöver det. Att springa till konferensrummet för att kolla på en pappkalender varje gång du skall boka ett möte är varken praktiskt eller tidseffektivt.
Med våra digitala lösning kan du enkelt koppla skärmen till en kalender eller ett bokningssystem och bekvämt boka rummet från ditt kontor.

Statistikdisplay till styrelserummet.
För att hålla koll och följa företagets utveckling månad till månad kan en display som visar dagens siffror vara en bra ide.
Skall man börja leta i excel dokument eller system efter siffror försvinner snabbt värdefull tid som kan användas för att utveckla företaget.
Med våran teknik kopplar du enkelt upp dig till ert ekonomisystem för att visa relevanta siffror.

Vill du veta mer?

Vår process

Enkla steg att ha DIGITAL SIGNAGE hos dig!

Analys

Skiss

Design & Utveckling

Installation

Följ oss!